پارس کاشت

آزمایشگاه مجهز

آزمایشگاه و لابراتوار مجهز مجموعه

آزمایشگاه به روز و مجهز مجتمع کشت و صنعت پارس کاشت که تماماً توسط شرکت HansaBev آلمان تجهیز و راه اندازی گردیده است، ضمن انجام آزمایشهای دقیق کنترل کیفی بر روی محصولات تولیدی این مجموعه، آمادگی لازم جهت انجام تست های کیفی خارج از مجموعه را دارا می باشد.