پارس کاشت

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فعالیت مجموعه

مجتمع کشت و صنعت پارس کاشت آمادگی لازم جهت دعوت از دانشجویان عزیز رشته ی صنایع غذایی جهت شرکت در دوره های کارآموزی را داشته و پذیرای عزیزان معرفی شده توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می باشد.